< -- Tillbaka
Om Eurasier

Eurasier är en av de nyare raserna i Sverige, den första registrerades 1994.
Den är framavlad för att vara en idealisk familjehund med ett lugnt
och trevligt sätt för att passa bra in i alla vardagliga situationer.

FÖRST LITE HISTORIA

Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tilltalande spets! Eurasiern
är en medelstor, harmonisk byggd hund av spetstyp med kilformat huvud.
Den har visat sig vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar bra
in i alla vardagliga situationer. Eurasiern är en av våra yngsta raser. Den tillkom så
sent som på 1960-talet genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad
Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser.
Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas. Ambitionen var att få fram en
medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.
Detta åstadkom man genom att para en Wolfspitztik med en Chow-chow hane. Med rasen,
som senare kom att kallas Wolf-Chow, var avsikten att Chow-chowen skulle lämna sin
enmanshundskaraktär och Wolfspitztiken sin anatomiska sundhet och
avelsduglighet vidare till avkomman.

Wolfspitz

Samojed

Chow-Chow

Lejonbols millennium

SAMOJEDHUNDEN BIDROG MED SIN ELEGANS

Man parade sedan in Samojeden och med detta fick rasen en större
elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret och en större fertilitet.
Genom inblandningen av Samojeden blev namnet Wolf-Chow inte längre
rättvisande och rasen blev då omdöpt till Eurasier. Namnet hänvisar till
härkomsten av ursprungsraserna:
Wolfspitz från Europa och Chow-chow och Samojed från Asien.

I sin bok om Eurasier skriver Julius Wipfel följande om sitt avelsmål:
"Den skall vara av polarhundstyp med vackra attraktiva färger och med
sin attraktiva uppenbarelse vara tillräckligt skild från andra raser och
med en behaglig, till våra förhållanden anpassad mentalitet"

SUND OCH FUNKTIONELL

Eftersom man som avelsmål i första hand hade satt en sund
funktionell kroppsbyggnad och en speciell mentalitet, så valde man
inte ut några särskilda färger och strök endast vit, vitfläckig och leverbrun
ur rasstandarden. Någon särskild grund för att ta bort just dessa färger
fanns egentligen inte. De flesta av dagens raser blev till på samma grunder
som Eurasiern - fast för ca 100 år sedan.

Den första Eurasiern kom till Sverige så sent som 1994.
Det finns idag cirka 11 aktiva uppfödare av rasen här i Sverige
och sammanlagt drygt 400 hundar.
1973 blev Eurasiern erkänd av FCI.

F.C.I Standard för Eurasier
Nr 291/6.1.1994

SKK:s standardkommitté 19.2.1997

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskapshund
KLASSIFIKATION: F.C.I. Grupp 5, sektion 5:
Spetsar och spetslika raser av urhundstyp

Det är en medelstor spetshund, harmonisk byggd
för att vara vacker och tilltalande, med tjock underull
och en pälslängd där man skall ana kroppens konturer.
Alla färger utom vitt, vitfläckigt och leverbrun är tillåtet.
Tungan kan vara rosa, blå eller blåfläckig.
Eurasier har inga stora krav på motion och sysselsättning
utan det viktiga är att den får vara med sin familj på allt.
Eurasier tycker inte om att bli lämnad ensam.

Kön

Höjd

Vikt

Hanhund

52-60 cm

23-32 kg

Tik

48-56 cm

18-26 kg

EGENSKAPER

Eurasier är en självsäker, lugn hund med en hög retningströskel.
Den är vaksam och uppmärksam utan att vara skällig.
Den har en utpräglad bundenhet till sin familj och kan vara
reserverad mot främlingar. Detta innebär att hunden
kan backa och inte genast vilja ta kontakt men den får
däremot inte vara nervös, aggressiv eller extremt misstänksam.
Genom att låta den som valp träffa olika människor
och miljöer håller man tillbaka denna egenskap och
får oftast en öppen och tillgänglig hund.

Eurasier har ingen utpräglad jaktinstinkt.
Den är ingen vakthund men är en utmärkt varnare
då den är mycket uppmärksam utan att vara skällig.
Eurasier har mycket lätt för att lära men den är inte någon brukshund.
En Eurasier behöver nära kontakt med sin familj och förstående och
konsekvent träning. Med sin robusta hälsa och sitt okomplicerade sätt,
sin anpassningsförmåga och sin trofasthet är den en värdefull familjemedlem.

VÅRD OCH SKÖTSEL

En Eurasierpäls kräver ingen större omvårdnad,
gärna en genomborstning någon gång i veckan.
Pälsen tovar inte, men den fäller ur hela sin underull
en eller ett par gånger om året.
Badas efter behov, ett par gånger om året.

Läs mer på www.eurasier.nu

Källa: www.eurasier.nu
Besök www.ssuk.se för mer information om min grupp.