Pim Pim´s MH Beskrivning

Jag har genomfört MH-beskrivning med följande resultat:

1a 3       6a 3
1b 3       6b 1
1c 2       6c 2
2a 3       6d 2
2b 3       6e 1
2c 1       7a 3
3a 1:a 1   7b 5
3a 2:a 1   7c 1
3b 1:a 1   7d 1
3b 2:a 1   8a 2
4 2         8b 3
5a 3       8c 5
5b 1       8d 1
5c 1       8e 2
5d 1       9a 1
5e 1       9b 1
10 1

Bilder från Pim Pim´s MH-Beskrivning:

Läs mer om Pim Pim's MH här.