Utställnings Resultat
Svenska Polarhundsklubben, sektion samojed
Furudal 2012-02-10, Nationell
Dom: Annicka Uppström
Kvalitetspris: Sufficient
Mentalitet: Trevligt

5 årig till av mycket god helhet. Feminint huvud, välplacerade öron. Mörka mandelformade ögon.
Korrekt bett. Canintänderna i överkäken står ut och ligger utanför underkäkens läppar. Mycket bra hals
och rygg. Något fallande kors, lågt ansatt svans. Tillräckliga vinklar fram och bak. Bra bröstkorg, bra
ben och tassar. Kunde ha mera drive i steget. Utmärk päls

Uppsala läns Kennelklubb
Österbybruk 2011-05-29, Nationell
Dom: Jesper Andersson
Kvalitetspris: Good

3 år feminin lågställd. Tikhuvud med nosparti som kunde vara mera utfyllt.
Bra ögon och öron. Kort hals. Tillräcklig stark rygg. Outvecklad bröstkorg. Tillräcklig
benstomme. Lite öppen i sina vinklar fram. Tillräckliga bak. Rör sig med tillräcklig
steglängd. Bra päls.


Svenska Polarhundsklubben, sektion Gävle-Dala
Bjursås 2011-05-28, Nationell
Dom: Gunilla Sandberg
Kvalitetspris: Very Good

Trevlig tik. Bra bett. Fint piggment. Bra huvud och utryck. Aningen stora öron.
Ger ett långsträckt intryck. Framskjuten skuldra. Öppna vinklar fram. Passande benstomme.
Bra bröstkorg. Kort ländparti. Tillräckliga vinklar bak, ngt kort i korset. Bra pälskvalitet.
Rör sig hastrångt. Bra framifrån och från sidan.


Foto: Camilla Nyström


Svenska Polarhundsklubben, sektion samojed
Furudal 2011-02-11, Nationell
Dom: Jesper Andersson
Kvalitetspris: Excellent
Konkurrensklass: Oplacerad

3,5 år feminin. Huvud med bra proportioner. Bra ögon. Lite stora öron. Är i ngt tung kondition.
Bra hals och rygg. Bra benstomme och bröstkorg. Välvinklad runt om. Rör sig mycket bra.
Trevligt temperament.

Dalarnas Kennelklubb
Avestavallen, Avesta. 2009-06-12, Internationell. SV-10

Dom: Jesper Andersson

ÖKL: 1

3 år feminin. Lite lågställd helhet. Huvud med ganska bra proportioner, bra ögon och öron. Bra hals och rygg. Lite lång i länden. Tillräcklig bröstkorg, bra benstomme. Brant överarm, bra bakvinkel. Rör sig med bra påskjut, tillräcklig steglängd.

Svenska Polarhundsklubben, sektion samojed
Furudal 2009-02-12, Nationell
Dom: Eivind Mjaerum

Typ och Helhetsintryck: Mycket god

ÖKL: 2

Anatomiskt välbyggd men störs ngt av ngt för öppen svans. Vackert huvud och uttryck. Saxbett.
Fin hals. Goda ben, vinklar och tassar. Välformad bröstkorg. Ngt. lågt ansatt svans. Rör sig bra.
Utmärkt päls.

Hälsninglands Kennelklubb
Alfta 2009-07-11, Nationell
Dom: Hanne Laine-Jensen
ÖKL:1, ÖKK:2
Bra storlek och längd med djup välformad kropp. Vackert huvud, feminint med
prima pigment. Nospartiet får ej vara längre. Välburen hals. Acceptabel överlinje.
Svansen bärs ej helt korrekt. Välvinklad fram och bak. Bra benstomme och tassar.
Effektiva rörelser.

Dalarnas Kennelklubb
Avestavallen, Avesta. 2009-06-13, Nationell
Dom: Kurt Nilsson
Typ och Helhetsintryck: Utmärkt
Ökl: 1, Ökk:2 CK, BTKL: 3
Välformat huvud och uttryck. Utmärkt hals. Goda propotioner, bra bröstparti. Goda vinklar.
Utmärkta ben och tassar. Mycket goda rörelser, kunde dock bära svansen bättre.


Bilden är tagen från Norberg

Svenska Polarhundsklubben, Distrikt Gävle-Dala
Bjursås 2009-05-23, Nationell
Dom: Lennart Edfors
Typ och Helhetsintryck: God
Mentalitet: Ua
UKL 2

Välskuret huvud med några gula fläckar på öronen. Bra hals och rygg. Något öppen svans. Mycket
bra benstomme, vinklar och rörelser. Utmärkt päls och färg, men några fläckar på öronen.

Svenska Polarhundsklubben, Mälardalens distrikt
Norberg 2009-05-21, Nationell
Dom: Erna-Britt Nordin
Typ och helhetsintryck; Mycket god
Storlek: 52 cm. Mentalitet: UA
Ukl;1 Ukk: 1 HP

Välgående med fina proppotioner men kunde bära svansen lite tjusigare. Bra tikhuvud.
Välburna öron. Mycket bra ögon, nos och bett. Fin hals, stark bra rygg. Bra kropp.
Mycket bra lårbredd. Tillräkliga vinklar. Bra ben. Ej i bästa päls men bra kvalitet.

Westmanlands Kennelklubb
ABB Arena, Rocklunda Västerås 2009-04-26, Nationell
Dom: Per-Erik Wallin
Ukl: 1 Ukk: 2 HP
Mycket välpropportionerlig tik. Vackert huvud och uttryck. Bra öron. Mycket vakra ögon.
Bra piggment. Stark rygg, lång bröstkorg. Passande benstomme. Bra mellanhänder,
bra tassar. Kort has. Rör sig mycket bra. Svansen kunde ligga mera mot höften eller ryggen.
Utmärkt temprament. Visar sig väl.


Svenska Polarhundsklubben, sektion samojed
Furudal 2009-02-06, Nationell
Dom: Nils-Arne Törnlöv
Ukl: 1, Ukk: 4
Femenin tik av utmärkt typ. Tilltalande huvud. Stora öron, korrekt bett.
Bra resning men kunde ha stramare rygg, ngt lång i länden. Korrekt svans.
Bra ben och tassar. Harmoniska rörelser, korrekt pälskvalitet.

Storstockholms kennelklubb
Älvsjö 2008-12-06, Internationell
Dom: Sonny Ström
Ukl:1 Ukk:1 HP
Ungtik, ganska bra propotioner, dock en aning långsträck. Välformat huvud,
bra könsprägel. Vackra ögon. Tänder och bett utan anmärkning. Välburna öron.
Bra hals och rygg, något rak överarm annars välvinklad. Prima bröstkorg, ben
och tassar. Balanserat bra steg med kraft. Bra päls och färg. Några bruna spottar
på öronen. Öppen och trevlig.


Foto: Tuija Johansson

Svenska Polarhundsklubben, Distrikt Mälardalen
Lövudden, Västerås. 2008-10-05, Nationell
Dom:Mats Jonsson
Ukl: 1, Ukk: opl
Helhetsintryck: Mycket god
Bra huvud och uttryck. Mycket bra hals och rygg. Något kort svans. Bra
bröstkorg och benstomme. Tillräckliga vinklar. Mycket goda rörelser.
Wästmanlandskennelklubb
Köping 2008-07-19, Internationell
Dom: Demitris Antonopoulos
Junkl. 1, Junkk 2
13 month ols female. Verry nica temperament. Feminin head och expression.
Nice eyecolour. Nice strong neck. Good topline hold it right when she move. Correct
angulation in front, could be better behind. A bit low tailset. Needs more ring training.

Hälsinglands Kennelklubb
Alfta 2008-07-13, nationell
Dom: Gunnar Nymann
Junkl. 2
13 mån medelstor. Ok längd nosparti. Ok pigment. Korrekt bett. Lite stora öron (det står
ögon men domaren sa öron) ganska bra hals. Stabil överlinje. Bra svansansättning som
kunde bära bättre. Ganska god knävinkling. Kunde ha bättre benstomme. Lite smal I kroppen.
Må ha mer drive och mer stäglängd. Ganska parallell bak. Icke I bästa päls.
Dalarnas Kennelklubb
Avesta 2008-06-14, Internationell
Dom: Dan Eriksson
Junkl 1, Junkk 3
Feminin lite långsträckt tik som borde bära svansen bättre och behöver utvecklas I kroppen.
Bra front. Fin päls. Feminint huvud men lite lång I nosen. Visar sig glatt, rör sig trevligt.

SPHK Mälardalen
Västerås, 2008-05-01, Nationell
Dom: Kerstin Einarsson
Junkl. 1, Junkk 2, CK Btkl Opl
Härlig juniortik med bra proportioner. Tilltalande huvud och uttryck. Bra hals, rygg
och kors. Ngt. Brant överarm, annars goda vinklar. Sunda, välgående rörelser.
God pälskondition.

Västmanlands kennelklubb
Rocklunda, Västerås 2008-04-20, nationell
Dom: Mona K. Selbach
Junkl: 2
Mycket bra huvud och uttryck. Bra bett. Fina öron. Tillräckliga vinklar. Bra överlinje. Bra kropp.
Något lågt ansatt svans som bör bäras bättre över ryggen I rörelsen. Bra benstomme. Rör sig väl.

Foto: Laila Johnsson

Stockholms Kennelklubb
Älvsjö, 2008-03-23, Internationell
Dom:Diane Andersson
Junkl 2
Söt, mycket utstrålning. Väl mjuk päls. Inkorrekt svans. Bra frambensvinklar,
kunde haft bättre bakbensvinklar.Härligt temperament. Ännu ganska trång.

Svenska leonbergerklubben
Köping 2008-02-17, inofficiell
Dom: Jan-Erik Wallin
Valpklass 1 HP, BIR, BIG1
8 månaders härlig tik. Underbart huvud och uttryck. Mörka artiska ögon. Bra piggment.
Tjocka välbehårade öron. Välkroppad, härlig benstomme. Bra mellanhänder med lagom svikt.
Bra draghundssteg. Välbehårad svans. Showar

. Svenska Polarhundsklubben
Furudal 2008-02.16
Dom: Freddie Klindrup
Valpklass 1 HP, BIR

Mentalitet: Trevlig
8 månader, Utmärkt helhet. Utmärkt huvud och uttryck. Korrekt bett. Utmärk hals,
kropp och benstomme. Korrekt vinklad. Utmärkt svans. Utmärkta rörelser med bra
drive. Utmärkt päls

Malungs Kennelklubb
Malung 2008-01-19 Inoff.
Domare: Oskar Wilhelm Nilssen
Valpklass 1 HP, BIR, BIG 3:a
Utmärkt typ. Bra huvud, vackra ögon och öron. Stark, spänstig kropp. Mycket bra
benstomme och vinklar. Rör sig med flotta steg. Mycket bra färg, något öppen päls (valppäls)

Uppsala Cockerklubb
Jälla 2007-10-21, inofficiell
Dom: Jan Törnblom
Valpklass 1 HP, BIM
Feminin tik med mörka ögon, Välpigmenterad, Välplacerade öron. Valpbett. Tillräcklig hals. Bra bröstkorg för åldern. Bra ben och tassar, fin rygg. Välansatt och buren svans. Tillräckligt vinklad fram, bra bak. Rör sig glatt och trevligt runt I ringen. Bra päls

Japanska spetsklubben
Köping 2007-10-14 Inoff
Domare: Rose-Marie Emery
Valpklass 3 HP
Väl könspräglad. Vackra ögon. Välplacerad öron. Utmärkt benstomme.
Lite kort bröstkorg. Fina tassar. Korset kunde vara lite bättre. Rör sig
med lite korta steg. Lovande päls. Utmärkt temprament.